Hoera!!
Ik heb nog nooit zoveel tijd besteed aan een ‘hobby’, maar ben nu ontzettend blij en trots met de publicatie van mijn acupunctuur onderzoek.
Met dank aan alle lieve vrienden/familie die mij hierbij geholpen/gesteund en n kleine 2 jaar lang aangehoord hebben

Measuring patient reported outcomes of Acupuncture treatment on Pain Patients’ Health Status

Doel: Het primaire doel van deze observationele studie was het beoordelen van door de patiënt zelf-gerapporteerde metingen van haar gezondheidsstatus na het volgen van acupunctuurbehandelingen.

Design: Door middel van een door de patiënt zelf-gerapporteerde vragenlijst, de ‘MYMOP2-online’, hebben 110 patiënten 3 keer (bij de start, na 4 weken en na 16 weken) gerapporteerd of er veranderingen in hun gezondheidsstatus optraden na het volgen van niet-gestandaardiseerde acupunctuurbehandelingen.

Resultaten: ANOVA voor herhaalde metingen liet zien dat de primaire pijn (-38.8%), secundaire pijn (-38.4%), beperking in dagelijks functioneren (-33.2%), subjectieve welbevinden (24.2%), en de gezondheidsstatus (34.0%) significant verbeterden tussen de start van het onderzoek en vier weken (p<.001). De behaalde vooruitgang in de gezondheidsstatus hield aan op lange termijn (zestien weken). Het gebruik van pijnmedicatie daalde met 44.5% in vier weken.

Conclusie: In deze observationele studie hebben de pijn patiënten zelf statistisch significante en klinisch relevante lange termijn verbeteringen in hun gezondheidsstatus gerapporteerd na het volgen van acupunctuurbehandelingen in de praktijk.

Wilt u het hele artikel lezen? –> Measuring patient reported outcomes of Acupuncture treatment on Pain Patients Health Status