Patiënten de dupe van ontbreken acupunctuurzorg

Patiënten de dupe van ontbreken acupunctuurzorg, aldus het persbericht van de NVA op 17-01-2021

De helft van de mensen die onder behandeling zijn van een acupuncturist, wordt belemmerd in het dagelijks functioneren door klachten na het plotseling wegvallen van de acupunctuurbehandeling. Dat blijkt uit een peiling op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) onder 1200 patiënten in januari.

60% van de ondervraagden geeft aan verslechteringen in de gezondheid te ervaren. 10% geeft zelfs een ernstige verslechtering aan. De vereniging vraagt daarom het kabinet om binnen de RIVM-richtlijnen de behandelingen toch weer te mogen voortzetten.

De uitkomsten van de peiling komen overeen met een onderzoek uit Israël tijdens de eerste lockdown. Daar mogen acupuncturisten nu aan het werk blijven, net als in omliggende landen als België en Duitsland.

Geen alternatief
Op de vraag of gezocht is naar een alternatief voor het wegvallen van acupunctuur geeft 66% van de respondenten aan geen gebruik te maken van andere zorg. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat ze regulier reeds uitbehandeld waren.

Acupunctuur draagt effectief bij aan medische zorg
Acupunctuur kan, net als andere complementaire zorgbehandelingen, tijdens en na de lockdown de druk op de gezondheidszorg verkleinen. Naast acute behandelingen dragen acupuncturisten ook bij aan preventieve gezondheidszorg, wat op lange termijn de druk op de zorg verlaagt.

Acupunctuur maakt deel uit van complementaire zorg, waarin een integrale visie op gezondheid centraal staat. Door het bevorderen van de gezondheid wordt het natuurlijk evenwicht in het lichaam hersteld, waardoor klachten verminderen.