Acupunctuur? Waar is het op gebaseerd? Deel 1. Yin/Yang

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De TCG is gebaseerd op het Taoïsme, waarin de holistische benadering van de mens centraal staat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam, ziel en geest, zij zijn één. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Ziekte wordt dan ook niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel. Het is een lichamelijke en/of geestelijke uiting van een verstoring in de balans van de energiehuishouding in de mens.

De belangrijkste concepten welke de basis vormen van de Traditionele Chinese Geneeswijze zijn:

  1. Het symbool Tai Ji, voor ons beter bekend als het Yin/Yang symbool.
  2. De 5 elementen; hout, vuur, aarde, metaal en water
  3. Het meridiaan stelsel

yin-yang

Yin Yang

Het symbool stamt uit de wijsheid van de I-Tjing en vertegenwoordigd de competitie van de 2 oerkrachten yin en yang. Het illustreert het concept van de wederzijdse aantrekking- en afstotingskracht van tegenpolen en daarmee de dynamische balans. De verschuivende balans van het symbool bevat de metafoor voor levensprocessen. Dit kan worden teruggevonden in onze relaties, in de interne cycli van het lichaam, in de seizoenen van het jaar en in de tijd van de dag.

De 2 roterende ‘visjes’ van het symbool representeren een actief, globaal equilibrium tussen de yin en de yang onderdelen. Het yang neemt toe en bereikt zijn hoogste piek en neemt weer af. Tegelijkertijd neemt de yin toe, bereikt zijn hoogste piek en neemt weer af. Een cyclische beweging. Zonder yin is er geen yang, zonder yang is er geen yin, ze hebben elkaar nodig. De 2 stippen in het symbool suggereren dat het hoogtepunt van ieder van de 2 krachten reeds het zaad van de tegenpool bevat.

Mensen bestaan ook uit yin en yang energie. Voor een gezond functioneren is het belangrijk dat yin en yang goed met elkaar samenwerken. Onze gevoelens, gedachten en lichamelijke conditie zijn het resultaat van de wisselwerking tussen deze twee krachten. Als yin en yang langdurig uit balans zijn, kan een ziekte ontstaan. De balans kan verstoord worden door bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving, emotionele druk of een ongezonde levensstijl.

Een goede acupunctuur behandeling bevat een alternerend format van geselecteerde yin en yang meridianen, die tezamen de dynamische yin/yang balans herstellen, waardoor veranderingen in fysieke, mentale of emotionele conditie ontstaan.